Category: PERL

miyagawaさんデカールを張るの巻 – cuộn decal của miyagawa  

0 commentsPERL

YAPC::Asiaで緊急発売となったmiyagawaさんデカールが届きました。ありがとうございます! Decal của ông Miyagawa, được phát hành khẩn cấp tại YAPC :: Châu Á, đã đến. Cảm ơn bạn! こんな封筒で届きました。キティちゃんかわいい。 Tôi nhận được phong bì này. Kitty thật dễ thương. デカール(張る用と保存用)といっしょに、941さんからのお手紙が入っています。 Một bức thư của ông 941 được gửi kèm theo đề can (để đặt và lưu trữ). 尖っている部分から剥がれやすいので、カットするとよいとのことです。カットの仕方はドキュメントを読みましょう。 Vì nó dễ dàng bóc ….  Read More