Sukuna

Kinh nghiệm cuộc sống & gia đình

BLOG

2 min read

自分のブログの存在すら忘れていたhondallicaですこんにちわ。4/28に開催されたHachioji.pm#16に参加してきました。 Xin chào, đây là hondallica mà tôi đã quên ngay cả sự tồn tại của blog của mình.Tôi đã...

3 min read

8月28日〜30日に開催されたYAPC::Asia 2014に参加しました。今回で4回目! Chúng tôi đã tham gia YAPC :: Châu Á 2014 được tổ chức từ ngày 28 đến ngày...